گردنبند چرم

58 محصول وجود دارد
نمایش 1 - 24 از 58 محصول
 • وزن‌های موجود
  • 0.81
  گردنبند کد FA-101
  موجود
  گردنبند کد FA-101
  زنانه

  پلاک طلای 18 عیار چرم مشهد قفل استیل رنگ ثابت این محصول قابل سفارشی سازی نمی باشد.

  1,406,000 تومان
 • وزن‌های موجود
  • 1.37
  گوشواره کد E-054
  موجود
  گردنبند کد N-054
  زنانه

  طلای 18 عیار میناکاری شده چرم مشهد فرم اشک قهوه ای سوخته

  2,267,000 تومان
 • وزن‌های موجود
  • 1.40, 1.39
  گردنبند کد FA-094
  موجود
  گردنبند کد FA-094
  زنانه

  پلاک طلای 18 عیار چرم مشهد قفل استیل رنگ ثابت این محصول قابل سفارشی سازی نمی باشد.

  2,350,000 تومان
 • وزن‌های موجود
  • 0.31
  گردنبند کد FA-093
  موجود
  گردنبند کد FA-093
  زنانه

  پلاک طلای 18 عیار چرم مشهد قفل استیل رنگ ثابت این محصول قابل سفارشی سازی نمی باشد.

  606,000 تومان
 • وزن‌های موجود
  • 0.77
  دستبند کد S-187
  موجود
  گردنبند کد FA-092
  زنانه

  پلاک طلای 18 عیار چرم مشهد قفل استیل رنگ ثابت این محصول قابل سفارشی سازی نمی باشد.

  1,342,000 تومان
 • گردنبند کد N-050
  زنانه

  طلای 18 عیار ساخت لیزری آبکاری براق چرم طبیعی فرم دایره برش لیزری برند چرم مشهد قهوه ای سوخته

   
 • وزن‌های موجود
  • 0.49
  گردنبند کد FA-088
  موجود
  گردنبند کد FA-089
  زنانه

  طلای 18 عیار آبکاری مات چرم مشهد پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

  894,000 تومان
 • وزن‌های موجود
  • 0.81, 0.80, 0.79, 1.00
  گردنبند کد FA-088
  موجود
  گردنبند کد FA-088
  زنانه

  طلای 18 عیار آبکاری مات چرم مشهد پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

  1,406,000 تومان
 • وزن‌های موجود
  • 0.46
  گردنبند کد PL-063 گردنبند کد PL-063
  موجود
  گردنبند کد PL-063
  زنانه

  طلای 18 عیار آبکاری مات کریستال صورتی چرم مشهد پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

  851,000 تومان
 • گردنبند کد OT-097
  زنانه

  طلای 18 عیار آبکاری براق چرم لیزری اشک چرم مشهد پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

   
 • وزن‌های موجود
  • 0.29, 0.30
  گردنبند کد FA-066
  موجود
  گردنبند کد FA-066
  زنانه

  طلای 18 عیار آبکاری مات چرم مشهد پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

  574,000 تومان
 • وزن‌های موجود
  • 1.02, 0.83, 0.89
  گردنبند کد OT-095 گردنبند کد OT-095
  موجود
  گردنبند کد OT-095
  زنانه

  طلای 18 عیار آبکاری براق صدف تراش دار چرم مشهد پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

  1,762,000 تومان
 • وزن‌های موجود
  • 1.70, 1.64
  گردنبند کد OT-094 گردنبند کد OT-094
  موجود
  گردنبند کد OT-094
  زنانه

  طلای 18 عیار آبکاری براق چرم لیزری اشک چرم مشهد پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

  2,855,000 تومان
 • وزن‌های موجود
  • 1.21
  گردنبند کد CL-032
  موجود
  گردنبند کد OT-086
  زنانه

  طلای 18 عیار ساخت زنجیر آبکاری براق پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

  2,090,000 تومان
 • وزن‌های موجود
  • 0.55
  گردنبند کد CL-032
  موجود
  گردنبند کد FA-085
  زنانه

  طلای 18 عیار ساخت لیزری آبکاری مات پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

  990,000 تومان
 • وزن‌های موجود
  • 0.38
  گردنبند کد AN-051
  موجود
  گردنبند چرم و طلا طرح پروانه کد AN-051
  زنانه

  طلای 18 عیار ساخت لیزری آبکاری مات پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

  723,000 تومان
 • وزن‌های موجود
  • 0.97
  گردنبند کد TX-013 گردنبند کد TX-013
  موجود
  گردنبند کد TX-017
  زنانه

  طلای 18 عیار ساخت لیزری آبکاری مات پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

  1,662,000 تومان
 • وزن‌های موجود
  • 0.32
  گردنبند کد PL-056
  موجود
  گردنبند کد PL-056
  زنانه

  طلای 18 عیار ساخت لیزری آبکاری مات پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

  622,000 تومان
 • وزن‌های موجود
  • 0.30, 0.23
  گردنبند کد PL-055
  موجود
  گردنبند کد PL-055
  زنانه

  طلای 18 عیار ساخت لیزری آبکاری مات پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

  590,000 تومان
 • گردنبند کد HA-037
  زنانه

  طلای 18 عیار ساخت لیزری آبکاری مات سنگ صدف پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

   
 • وزن‌های موجود
  • 0.17, 0.16
  گردنبند کد HA-034
  موجود
  گردنبند کد HA-034
  زنانه

  طلای 18 عیار ساخت لیزری آبکاری مات پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

  387,000 تومان
 • وزن‌های موجود
  • 0.33, 0.30
  گردنبند کد HA-023
  موجود
  گردنبند کد HA-023
  زنانه

  طلای 18 عیار ساخت لیزری آبکاری مات پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

  638,000 تومان
 • وزن‌های موجود
  • 0.30
  گردنبند کد FA-069
  موجود
  گردنبند کد FA-069
  زنانه

  طلای 18 عیار ساخت لیزری آبکاری مات پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

  590,000 تومان
 • وزن‌های موجود
  • 0.29, 0.28
  گردنبند کد AN-042
  موجود
  گردنبند چرم و طلا طرح پرواز مرغ دریایی کد AN-042
  زنانه

  طلای 18 عیار ساخت لیزری آبکاری مات پس از انتخاب وزن مورد نظر: 1- با کلیک بر باکس سبز رنگ، مدل و رنگ چرم مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. 2- سپس باکس افزودن به سبد خرید را انتخاب نمایید. محصول سفارشی شده به سبد خرید اضافه میگردد.

  579,000 تومان